Ιστορίες στη Νοηματική
σε επίπεδα Γλωσσομάθειας

Write your awesome label here.

Οι αφηγήσεις των Κωφών έχουν κατηγοριοποιηθεί σε επίπεδα Νοηματικής για να παρακολουθήσετε ιστορίες ανάλογα με το επίπεδο που βρίσκεστε!

Learners

Assignments

Hours

Videos

Ιστορίες

Buy online courses for you

Enjoy flexibility and variety of payment options for managing transactions online.

Unique Learning Paths

We guarantee you an exceptional experience with flexible learning paths and professional guidance.

Created by

Write your awesome label here.

Visual World Media Productions

Οπτικοακουστικές παραγωγές


Η Visual World Media Productions αποτελεί το βασικό συνεργάτη του Κέντρου Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, έχοντας στο ιστορικό της τη δημιουργία εκατοντάδων εκπαιδευτικών βίντεο σε πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας. Η εμπειρία μας στο πεδίο της εκπαίδευσης μπορεί να προσφέρει χρήσιμες συμβουλές, αποτελώντας ένα χρήσιμο εργαλείο για εταιρείες που θέλουν να δημιουργήσουν το δικό τους εκπαιδευτικό υλικό.

Η δημιουργική ομάδα των τεχνικών μας


Η ομάδα τεχνικών της Visual World αποτελείται από μια γκάμα επαγγελματιών στο χώρο της ψηφιακής προβολής που εστιάζουν στο άρτιο αισθητικά αποτέλεσμα. Η υλοποίηση της ιδέας και του σεναρίου του πελάτη μπορεί να εμπλουτιστεί από τη δημιουργική μας ομάδα με στόχο ένα ψηφιακό υλικό που θα ελκύσει την προσοχή του χρήστη, δημιουργώντας τις απαραίτητες συνάψεις για την επιτυχία του εκάστοτε project.